ग्रह शांति कोलागि लागि जड़ीबुटि धारण गर्नुहोस

ह शांति कोलागि लागि जड़ीबुटि धारण गर्नुहोस Herb holds the planet for peace सबैकाम सफ़ल हुनेछ्न यदि मनुष्य परिस्थितिवश अमूल्य रत्न धारण गर्न सक्दैन भने ग्रहसग संबंधित जड़ी धारण गर्दा धेरै फ़ाइदा हुन्छ। विधि-‍विधान का साथ धारणगरिएको जड़ी ले पनि रत्न को समाननै फलकारक हुन्छ.।

प्रत्येक ग्रह को जड़ी लाइ रविवार को दिन पुष्य नक्षत्र्मा धारण गर्नुपर्दछ । र बिधि बिधान ले पूजा गरेर धारण गर्नु पर्छ. जड़ी लाइ ग्रहको रंग को धागोमा मा पुरुष को दाहिनी हात मा र स्त्रीको बाया हातमा बाध्नु पर्दछ। ग्रह जड़ी 1. सूर्य बेलको जरो 2. चंद्र खैर जरो 3. मंगल अनंतजरो 4. बुध अपमार्ग जरो 5. शुक्र सिंहपुछ की जड़ 6. शनि शिश्नो जरो 7. राहु खेत चंदन जरो 8. केतु अश्वगंध जरो 9. गुरु भारंगी/केला जरो

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *